Τεχνικό γραφείο υδραυλικών εγκαταστάσεων

Παροχή Υδραυλικών Υπηρεσιών και Θερμικών Εγκαταστάσεων εντός και εκτός Νομού Αττικής
Άμεση και γρήγορη εξυπηρέτηση

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6944.578428
Συμβουλές από την Ομοσπονδία Βιοτεχνών υδραυλικών Ελλάδος

Συμβουλές από την Ομοσπονδία Βιοτεχνών υδραυλικών Ελλάδος

'Ολοι οι υδραυλικοί, μέλη της ομοσπονδίας μας, που ασχολούνται με εγκαταστάσεις φυσικού αερίου έχουν την από το νόμο απαιτούμενη άδεια. Η εκπαίδευση των συναδέλφων είναι συνεχής. Τα μέλη μας διαρκώς επιμορφώνονται παρακολουθώντας σεμινάρια σχετικά με τα αέρια καύσιμα.

Για το συμφέρον σας:

  • Αναθέστε τις εγκαταστάσεις σας, υδραυλικά - θέρμανση - κλιματισμό - πυρόσβεση - υγραέριο - φυσικό αέριο, κλπ. (νέες εγκαταστάσεις και επισκευές) μόνο σε Αδειούχους Υδραυλικούς
  • Απαιτήστε από τον αδειούχο εγκαταστάτη υδραυλικό, μαζί με την υπεύθυνη δήλωση εκτέλεσης των εργασιών, να σας δίνει και την απόδειξη παροχή υπηρεσιών.
  • Ελέγχετε αν τοποθετούνται στις εγκαταστάσεις υλικά με προδιαγραφές. Ενημερωθείτε και από τον οδηγό(βιβλίο) που εκδίδει η ΟΒΥΕ για τα υλικά με προδιαγραφές.
  • Ζητάτε επίμονα από τον Αδειούχο Εγκαταστάτη (για οποιαδήποτε εγκατάσταση ή επισκευή) την Υπεύθυνη Δήλωση, που είναι υποχρεωμένος να εκδώσει κατά το Νόμο. Με τη θεώρηση της Υπεύθυνης Δήλωσης στα κατά τόπους σωματεία των Υδραυλικών, τα έργα και οι επισκευές ασφαλίζονται για 5 χρόνια.

Τέλος, μή ξεχνάτε ότι χωρίς τη δήλωση αυτή δεν μπορείτε να συνδεθείτε με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας (φως, νερό, φυσικό αέριο, κλπ.).

Πηγή: ΟΒΥΕ