Τεχνικό γραφείο υδραυλικών εγκαταστάσεων

Παροχή Υδραυλικών Υπηρεσιών και Θερμικών Εγκαταστάσεων εντός και εκτός Νομού Αττικής
Άμεση και γρήγορη εξυπηρέτηση

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6944.578428
Εφαρμογές φυσικου αερίου - LPG

Εφαρμογές φυσικου αερίου - LPG

Το φυσικό αέριο είναι ένα αέριο μίγμα υδρογοναθράκων, άχρωμο και άοσμο, στο οποίο προσδίδεται μία χαρακτηριστική οσμή τεχνιτά ώστε να γίνεται αντιληπτό σε τυχόν διαρροές. Τα χαρακτηριστικά του φυσικού αερίου που ευνοούν τη χρήση του είναι κυρίως τα εξής:

 • Έχει μειωμένες, σε σχέση με τα άλλα καύσιμα, εκπομπές ρυπών. Έτσι η χρήση του συμβάλλει στο καθαρότερο περιβάλλον και στην καταπολέμηση του φαινομένου του θερμοκηπίου.
 • Έχει μειωμένο λειτουργικό κόστος διαχείρισης καυσίμου και συντήρησης.
 • Αυξημένη ενεργειακή απόδοση και οικονομία.
 • Ευχέρεια χειρισμού και ελέγχου.
 • Αποκέντρωση θερμικών χρήσεων.

Το φυσικό αέριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πλήθος εφαρμογών σε σπίτια, επιχειρήσεις και στη βιομηχανία.

Στον οικιακό τομέα χρησιμοποιείται για:

 • Κεντρική θέρμανση πολυκατοικιών
 • Αυτόνομη θέρμανση μονοκατοικίας ή διαμερίσματος
 • Παροχή ζεστού νερού
 • Μαγείρεμα
 • Κλιματισμό

Στον επαγγελματικό τομέα χρησιμοποιείται για:

 • Θέρμανση
 • Μαγείρεμα και ψήσιμο
 • Παραγωγή ζεστού νερού
 • Παραγωγή ατμού
 • Κλιματισμό
 • Συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας

Στη βιομηχανία χρησιμοποιείται για:

 • Κάλυψη θερμικών αναγκών για όλες τις παραγωγικές διαδικασίες
 • Κλιματισμό
 • Συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας
Εφαρμογές φυσικου αερίου - LPG

Η εγκατάσταση των αερίων καυσίμων γίνεται από αδειούχο εγκαταστάτη υδραυλικό 3ης ειδικότητας, με ειδική άδεια για ΚΑΥΣΙΜΑ – ΑΕΡΙΑ. Η εταιρεία μας όντας από τους πρώτους κάτοχους της ειδικής άδειας «Αερίων Καυσίμων», αναλαμβάνει εγκαταστάσεις φυσικού αερίου σε οικίες και επαγγελματικούς χώρους. Η μελέτη της εγκατάστασης γίνεται από συνεργάτη Μηχανολόγο Μηχανικό με βάση την τεχνική οδηγία. Οι συνδέσεις των οικιακών συσκευών ή του καυστήρα γίνονται με ειδικούς εύκαμπτους ανοξείδωτους σωλήνες με τα ανάλογα πιστοποιητικά.

Στην εγκατάσταση χρησιμοποιούμε σιδηροσωλήνες βαρέου τύπου για φυσικό αέριο και ευθύγραμμους χαλκοσωλήνες ΑΕΡΙΟΥ βαρέους τύπου και οι συνδέσεις γίνονται μέσω μηχανικών εξαρτημάτων με συμπίεση τύπου press fitting. Το proof press είναι πιστοποιημένο κατά DVGW – KIWA – CASTEL δίνοντας την δυνατότητα κατασκευής εγκαταστάσεων ΑΕΡΙΩΝ – ΚΑΥΣΙΜΩΝ βάσει των κανονισμών και προδιαγραφών. Οι συνδέσεις των σπειρωμάτων γίνονται με ειδικά στεγανοποιητικά υλικά κατάλληλα για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου. Όλες οι εγκαταστάσεις στο τέλος δοκιμάζονται υπό πίεση στη 1 ατμόσφαιρα για μία ώρα, για τη στεγανότητά τους. Μετά το τέλος των εργασιών μας δίνεται πιστοποιητικό καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων καθώς και η προβλεπόμενη "Υπεύθυνη Δήλωση" του αδειούχου εγκαταστάτη υδραυλικού που είναι απαραίτητη για τη σύνδεση του κτιρίου με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας.

Πηγή: Αέριο Αττικής

Υγραέριο - LPG

Το LPG ή αλλιώς υγροποιημένο αέριο πετρελαίου αποτελεί μία μορφή υγραερίου η οποία αποτελείται από ελαφρά κλάσματα αργού πετρελαίου που είναι αέρια υπό συνήθεις ατμοσφαιρικές συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας. Μετά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι η καθαρότερη μορφή ενέργειας με σημαντικά μικρότερα ποσοστά εκπεμπόμενων ρυπών σε σχέση με τα συμβατικά καύσιμα. Το υγραέριο έχει εφαρμογή τόσο στον οικιακό τομέα όσο και στον επαγγελματικό. Μερικά από τα πλεονεκτήματα του είναι:

 • Αυξημένος βαθμός ενεργειακής απόδοσης
 • Εξοικονόμιση χρήματος σε σχέση με το ηλεκτρικό ρεύμα για την παρασκευή φαγητών
 • Χαμηλότερο κόστος συντήρησης εξοπλισμού
 • Είναι οικολογικό καθώς εκπέμπει λιγότερους ρύπους κατα τη καύση του

Η εταιρεία μας διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία για την εγκατάσταση δικτύου παροχής υγραερίου – LPG, σύμφωνα και με ειδική μελέτη Μηχανολόγου Μηχανικού, έτσι ώστε να έχετε μια ασφαλή και απόλυτα λειτουργική εγκατάσταση.