Τεχνικό γραφείο υδραυλικών εγκαταστάσεων

Παροχή Υδραυλικών Υπηρεσιών και Θερμικών Εγκαταστάσεων εντός και εκτός Νομού Αττικής
Άμεση και γρήγορη εξυπηρέτηση

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6944.578428
Εφαρμογές πυρασφάλειας - Υδραυλικές Εγκαταστάσεις

Εφαρμογές πυρασφάλειας

Εφαρμογές πυρασφάλειας

Η εγκατάσταση πυρασφάλειας και πυροπροστασίας ενός κτιρίου ή ενός χώρου αποτελούν ίσως από τις σημαντικότερες εγκαταστάσεις, γι’ αυτό και απαιτείται ειδικός σχεδιασμός και μελέτη για μία τέτοια εφραμογή.
Η εταιρεία μας αναλαμβάνει εγκαταστάσεις πυρασφάλειας λαμβάνοντας υπόψιν την νομοθεσία αλλά και τις ιδιαιτερότητες κάθε κτιρίου και χώρου.

Η μελέτη πυροπροστασίας γίνεται από Μηχανολόγο Μηχανικό και περνάει από έγκριση από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία. Στη συνέχεια, η εταιρεία μας αναλαμβάνει την εγκατάσταση σύμφωνα με τη μελέτη του μηχανικού όπου γίνεται τοποθέτηση ειδικών σωληνώσεων για το σύστημα πυρόσβεσης που καταλήγουν σε sprinKlers.