Τεχνικό γραφείο υδραυλικών εγκαταστάσεων

Παροχή Υδραυλικών Υπηρεσιών και Θερμικών Εγκαταστάσεων εντός και εκτός Νομού Αττικής
Άμεση και γρήγορη εξυπηρέτηση

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6944.578428
Εγκατάσταση θέρμανσης κτιρίου

Εγκατάσταση θέρμανσης κτιρίου

Με τον όρο εγκατάσταση θέρμανσης κτιρίου εννοούνται το σύνολο των συσκευών, κατασκευών, αυτοματισμών κλπ., που απαιτούνται και προβλέπονται για την προσαγωγή θερμικής ενέργειας στους διάφορους χώρους του κτιρίου, με σκοπό να καλυφθούν οι θερμικές απώλειες των χώρων αυτών προς το περιβάλλον και να διατηρηθεί η εσωτερική θερμοκρασία τους σε επιθυμητά επίπεδα άνεσης.

Ο σχεδιασμός της εγκατάστασης θέρμανσης ενός κτιρίου σχετίζεται με το μέγεθος, το είδος και τη χρήση κάθε κτιρίου αλλά και τεχνοοικονομικούς παράγοντες. Ανεξάρτητα όμως από το τρόπο θέρμανσης που θα επιλεγεί η κατασκευή θα πρέπει να εξασφαλίζει:

  • ασφάλεια των ατόμων που τη χρησιμοποιούν και των γειτονικών κτιρίων
  • άνεση των ατόμων που τη χρησιμοποιούν
  • βέλτιστο κόστος λειτουργίας σε συνδυασμό με την επάρκεια και την ομαλή λειτουργία της
  • βέλτιστη εξοικονόμηση ενέργειας

Η παραγωγή θερμότητας για τη θέρμανση των χώρων ή/και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης γίνεται από ένα κεντρικό σύστημα εγκατεστημένο σε ένα κτίριο, πολυκατοικία ή συγκρότημα κτιρίων. Το κεντρικό σύστημα αποτελείται από ένα σύνολο αλληλοσυνδεδεμένων συσκευών και οργάνων και συγκεκριμένα από το λέβητα, τον καυστήρα, τον κυκλοφορητή, τη δεξαμενή καυσίμων, τις διατάξεις ασφαλείας, τις σωληνώσεις, την καπνοδόχο και τα θερμαντικά σώματα. Η ενέργεια που παράγεται μεταφέρεται στους διάφορους χώρους μέσω θερμαντικών μέσων (νερό, ατμός, αέρας) ενώ η διανομή επιτυγχάνεται μέσω ενός δικτύου σωληνώσεων ή αεραγωγών ή και συνδυασμό και των δύο.

Σωληνώσεις θέρμανσης

Σωληνώσεις θέρμανσης

Η μεταφορά του νερού από το λέβητα στα θερμαντικά σώματα και η επιστροφή του πίσω στο λέβητα επιτυγχάνεται μέσω του δικτύου σωληνώσεων. Στις εγκαταστάσεις μας χρησιμοποιούμε χαλκοσωλήνες ή πολυστρωματικές εξοπλισμένες με ένα εύκαμπτο μανδύα PE-X κλειστών κυψελιδών διογκομένου πολυαιθυλαινίου μειώνοντας έτσι τη μετάδοση του θορύβου, την απώλεια θερμότητας και το σχηματισμό υδρατμών. Η μέθοδος αυτή συνδυάζει τα μοναδικά πλεονεκτήματα αντοχής και διάρκειας στον χρόνο με την εργοστασιακή μόνωση υψηλής απόδοσης.

Στις εγκαταστάσεις αυτόνομης θέρμανσης γίνεται τοποθέτηση κεντρικής στήλης καθώς και όλων των αναμονών των σωληνώσεων της αυτόνομης θέρμανσης. Στις αναμονές της εισαγωγής και επιστροφής τοποθετούνται βάνες 1¨ ηλεκτροβάνα και οι συλλέκτες. Στο κάθε κύκλωμα τοποθετούνται ρυθμιστικά διακοπτάκια ώστε το κάθε κύκλωμα να είναι αυτόνομο αλλά και σε περίπτωση βλάβης να μπορεί να απομονωθεί δουλεύοντας τα υπόλοιπα. Το κάθε κύκλωμα δίνει παροχή για 2 έως 3 σώματα ανάλογα με την κατανάλωση θερμίδων που έχουν. Επίσης λόγω των ρυθμιστικών διακοπτών μπορεί να γίνει και ρύθμιση των κυκλωμάτων.

Θερμαντικά σώματα

Θερμαντικά σώματα

Τα θερμαντικά σώματα αποτελούν τις τελικές συσκευές ενός συστήματος εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης. Τα θερμαντικά σώματα διαθέτουν διακόπτες για την απομόνωσή τους είτε για εξοικονόμηση ενέργειας είτε σε περίπτωση βλάβης.

Ενδοδαπέδια θέρμανση

Ενδοδαπέδια θέρμανση

Η ενδοδαπέδια θέρμανση ανήκει στην κατηγορία της αποκαλούμενης επίπεδης θέρμανσης που περιλαμβάνει τη θέρμανση στο δάπεδο, στον τοίχο και την οροφή. Το νερό θερμαίνεται από οποιαδήποτε πηγή ενέργειας, μεταφέρεται στους σωλήνες του δαπέδου, τοίχου, οροφής και από εκεί στον αέρα με τη μορφή της ακτινοβολίας και συναγωγής.

Διαβαστε περισσότερα για την ενδοδαπέδια θέρμανση...