Τεχνικό γραφείο υδραυλικών εγκαταστάσεων

Παροχή Υδραυλικών Υπηρεσιών και Θερμικών Εγκαταστάσεων εντός και εκτός Νομού Αττικής
Άμεση και γρήγορη εξυπηρέτηση

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6944.578428
Renovation of bathroom and kitchen - Plumbing Installations

Renovation of houses and stores

Our company undertakes the renovation of plumbing and thermal systems in households and business areas in order to improve the functionality of the facilities and increase the objective value of the area.

Renovation of bathroom and WC

Renovation of bathroom and WC

The renovation of a bathroom or WC with dismantling first all the tiles and then reconstructing the plumbing and drainage installations using materials of latest technology. Then is made the placement of the new tiles and the sanitary equipment that the owner has previously selected.

Renovation of kitchen

Renovation of kitchen

Nowadays, the kitchen is an area that all family passes their time and for this reason it should be an area of ​​ergonomics, comfort but also stylish and warm. Our company undertakes the reconstruction of old kitchen plumbing offering services such as:

  • Changing old pipes
  • Changing batteries and siphons
  • Installing a new sink
  • Connecting the refrigerator and washing machine with water supply